กลับหน้าแรก

หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะ ญี่ปุ่น ที่เที่ยวญี่ปุ่น

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

,

หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะหมู่บ้านชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะ ที่เที่ยวญี่ปุ่น

ชิราคาวาโกะ - Shirakawako เป็นหมู่บ้านชาวนาเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่านกลางหุบเขา ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่ 6 ในประเทศญี่ปุ่น เป็นเส้นทาง ระหว่าง ทาคายาม่าและคานาซาว่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้รับการอนุรักษ์สภาพของหมู่บ้านไว้เป็นอย่างดี ภายในหมู่บ้านชิราคาวาโกะมีการสร้างบ้านที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีการมุงหลังคาบ้านด้วยฟางข้าว และใช้วิธีการสร้างด้วยมือเรียกว่า การสร้างแบบ กัตโชทสึคุริ (Gassho-zukuri) ที่ถูกสร้างโดยชาวนาโบราณที่มีอายุกว่า 250 ปี โดยมีบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวชันถึง 60 องศา คล้ายกับสองมือพนมเข้าหากัน มุงหลังคาแบบลาดลงคล้ายหน้าจั่ว ที่ต้องทำแบบนี้เพื่อให้ทนต่อหิมะและลมในฤดูหนาว สำหรับตัวบ้านนั้น มีความยาวประมาณ 18 เมตร และกว้าง 10 เมตร ที่สำคัญคือบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ปัจจุบันนี้เป็นกิจการที่เปิดให้ในครัวเรือนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เห็นการใช้ชีวิตแบบดั่งเดิมของชาวญี่ปุ่นอย่างแท้จริง

รูปภาพหมู่บ้านชิราคาวาโกะ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะ ที่เที่ยวญี่ปุ่น
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะ ที่เที่ยวญี่ปุ่น
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะ ที่เที่ยวญี่ปุ่น
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะ ที่เที่ยวญี่ปุ่น
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านประวัติศาสตร์ชิราคาวาโกะ ที่เที่ยวญี่ปุ่น
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ