กลับหน้าแรก

เขื่อนท่าลาว วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

เขื่อนท่าลาว

,

เขื่อนท่าลาว วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์เขื่อนท่าลาว วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

เขื่อนท่าลาว เป็นเขื่อนแห่งหนึ่งใน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เขื่อนแห่งนี้มีภูมิทัศน์ติดภูเขาหลายลูก มีบรรยากาศและวิวสวยงามมาก เหมาะสำหรับการพักผ่อน มาเป็นครอบครัว มีแพหลายๆ อัน ให้ได้เช่าแพเพื่อพักผ่อน โดยแพแต่ละหลังสามารถจุคนได้ประมาณ 10-15 คน และแพเหล่านี้ลอยอยู่ริมน้ำ คนที่มาเที่ยวสามารถใส่เสื้อชูชีพ หรือใช้ห่วงยาง เพื่อเล่นน้ำได้ โดยระดับน้ำความลึกประมาณ 2-3 เมตรที่ริมแพ บรรยากาศเต็มไปด้วยภูเขา ท้องฟ้า

เขื่อนท่าลาว เป็นสถานที่เงียบสงบ โดยที่คนไม่เยอะมาก ไม่วุ่นวายเกินไป มีการจัดคิวเพื่อเช่าแพต่างๆ เป็นอย่างดี โดยค่าเช่าแพจะคิดเป็นชั่วโมง ชั่วโมงละ 150 บาท มีร้านอาหารให้บริการส่งบนแพด้วย ทั้งยังมีเรือ ที่รับส่งจากแพ ไปยังริมน้ำอีกฝั่งด้วย

ภาพเขื่อนท่าลาว
เขื่อนท่าลาว วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เขื่อนท่าลาว

เขื่อนท่าลาว วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เขื่อนท่าลาว

เขื่อนท่าลาว วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เขื่อนท่าลาว

เขื่อนท่าลาว วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เขื่อนท่าลาว

เขื่อนท่าลาว วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
เขื่อนท่าลาว